אפריל 14, 2024
מושגים מעולם הביטוח

מילון מונחים בתחום הביטוח – כל מה שרלוונטי לדעת

בכתבה הבאה, נציג מונחים פופולאריים מעולם הביטוח. אלו מונחים שאנחנו משוכנעים שיצא לכם להיתקל בהם, כאשר חיפשתם ביטוח או חידשתם ביטוח קיים.

המשיכו בקריאה ובפעם הבאה שאתם מדברים עם סוכני ביטוח, תדעו בדיוק מה אומר כל מונח.

הכתבה בשיתוף עם סוכנות הביטוח פאי פיננסים.

ביטוח

מדובר על הסכם בין מבוטח (לקוח) לחברת הביטוח. על פי ההסכם, חברת הביטוח תשלם פיצוי למבוטח על נזק שנגרם לו. יש כל מיני סוגים של ביטוחים בהם, ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות ועוד.

דמי ביטוח

מדובר על תשלומים שוטפים שהמבוטח צריך לשלם לחברת הביטוח שלו. התשלומים הם על פי תנאי הפוליסה. חשוב לציין שיש תשלומים משתנים ויש תשלומים קבועים.

השתתפות עצמית

מדובר על סכום מקסימאלי שהמבוטח צריך לשלם, במקרה בו הוא מפעיל את פוליסת הביטוח שיש לו. המבוטח יודע מראש מהו הסכום, שכן הוא מצוין בפוליסה עצמה. חשוב לציין שאי אפשר להפעיל פוליסת ביטוח, אם עלות הנזק נמוכה מהסכום שנקבע כהשתתפות עצמית בפוליסה.

ירידת ערך

מדובר על הפער שבין שווי השוק של הרכוש לבין השווי שלו לאחר שקרה מקרה ביטוחי כלשהו. לדוגמה, תסכימו איתנו ששווי רכב שעבר תאונה, לא יהיה זהה לשווי ערך של אותו הרכב לפני התאונה.

עבר ביטוחי

כאשר מחדשים פוליסת רכב, יש להציג את היסטוריית התאונות במידה ויש כאלה. למעשה, היסטוריה זו מתייחסת ל-3 השנים האחרונות. אם היו תאונות, הרי שהפרמיה של הביטוח תעלה.

פוליסה

מדובר על חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. בחוזה, מפורטים זכויות וגם תנאים של המבוטח. חשוב לציין שבפוליסה מופיעים גם תנאים והסתייגויות של חברת הביטוח והמבוטח כמובן.

פרמיה

מדובר על סכום הביטוח ובכלל סכום התשלומים שמשולמים לחברת הביטוח עבור פוליסת הביטוח.

תגמולי ביטוח

במקרה של תביעה, זהו הפיצוי או התגמול שמקבל המבוטח מחברת הביטוח.

ביטוח חיים

מדובר על סכום (קבוע מראש) שמשולם למשפחת המבוטח, במקרה מוות של המבוטח.

תקופת אכשרה

מדובר על פרק זמן שיש בין התחלת הביטוח ועד שהביטוח נכנס לתוקף. חשוב לציין שבתקופת זמן זו, המבוטח לא יהיה מכוסה בכיסוי ביטוחי.

תקופת המתנה

מדובר על פרק זמן שמתחיל לאחר תום תקופת האכשרה ומייד לאחר מועד המקרה הביטוחי.
בסיום פרק זמן זה, המבוטח יהיה זכאי לקבל תגמולים מחברת הביטוח.

התיישנות

מדובר על תקופה שנקבעה בחוק ואחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח על מקרה ביטוחי.

חובת גילוי

מדובר על החובה של המבוטח לספק מידע נכון ומלא לחברת הביטוח. חשוב לציין שאותו מידע יכול להשפיע משמעותית על ההסכמה של חברת הביטוח האם לבטח את המבוטח או לא. כמו כן, המידע גם יכול להשפיע על תנאי הביטוח שהמבוטח יקבל.

סוקר ביטוח

זהו איש מקצוע שנשלח מטעם חברת הביטוח. במסגרת תפקידו הוא יאתר סיכונים ספציפיים וימליץ לחברת הביטוח באיזה תנאים לבטח את המבוטח (זה יכול להיות עסק, אדם פרטי וכו').