מאי 22, 2024
זכויות עובדים

מה כדאי שתדעו על זכויות עובדים?

לכל עובד שכיר, יש זכויות המעוגנות בחוק אשר המעסיק חייב לעמוד בהן. במידה ולא יעשה זאת והעובד יתלונן או יתבע אותו, הוא צפוי לשלם על כך. מי שאחראי על אכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל הוא משרד התעשייה והמסחר. מעסיק שלא עומד בחוקים ומפר אותם, צפוי לשלם קנסות גבוהים ובמקרים מסוימים, יכולה גם להיפתח חקירה פלילית כנגדו.

הכתבה בשיתוף עם אורנה שמריהו עו"ד דיני עבודה ומגשרת.

זכויות עובדים בחוק

להלן הזכויות:

חוזה עבודה – על המעסיק לתת לעובד תוך 30 יום מתחילת העבודה, חוזה עבודה שיכלול פרטים כמו, תיאור התפקיד של העובד, שם הממונה הישיר שלו, שעות העבודה, תשלומים סוציאליים וכמו כן בחוזה העבודה יופיעו גם תנאים נוספים שהוסכמו בין המעסיק לעובד.

תשלום שכר – המעסיק צריך לשלם לעובד שכר עד ה-9 לחודש שלאחר חודש העבודה הספציפי. על המעסיק לעמוד בתנאי הזה, שכן אם לא יעמוד בו, מדובר על הלנת שכר. כמו כן, נציין שאם סוכם אחרת בין שני הצדדים, אז אין כל בעיה ולא מדובר על הלנת שכר.

דמי נסיעה – המעסיק ישלם לעובד דמי נסיעה לעבודה. החל משנת 2014, הסכום שנקבע עומד על 26.40 שקלים מינימום על כל יום עבודה. במידה והעובד מגיע בהסעה מאורגנת למקום העבודה או שהוא נוסע עם המעסיק עצמו, הוא לא יהיה זכאי לקבל דמי נסיעה.

הפסקות בזמן העבודה – כל עובד זכאי למנוחה במהלך יום העבודה. על פי החוק, על כל 8 שעות, מגיעה לעובד הפסקה של 45 דקות. במסגרת ההפסקה, העובד גם יכול לעזוב את מקום עבודתו אלא אם סוכם אחרת בינו לבין המעסיק. על זמן ההפסקה, המעסיק לא חייב לשלם. כאשר מדובר על ערבי שבת וחג, ההפסקה מתקצרת ל-30 דקות על פי החוק.

שכר מינימום – אם מדובר על עובד בן 18 לפחות שעובד משרה מלאה של 186 שעות, שכר המינימום צריך לעמוד על 25 שקלים לשעה. אם מדובר על העסקת עובד מוגבל, השכר יכול להיות פחות משכר המינימום וזאת רק במידה והמעסיק קיבל אישור מיוחד.

מתן הודעה מוקדמת – היא ניתנת בעת פיטורים או התפטרות. לפי דברי החוק, אופן מתן ההודעה יהיה תוך כדי התייחסות לוותק של העובד במקום העבודה. אגב, אם המעסיק בוחר לפטר את העובד ללא הודעה מוקדמת, הוא מחויב לשלם לו פיצוי כספי וכל זאת כל לא ניתנה הודעה מראש.

כמה מילים לסיכום…

אם אתם מרגישים שאחד או יותר מהתנאים שהוזכרו לעיל לא מתקיים במקרה שלכם, פנו כמה שיותר מהר לעורך דין לענייני עבודה. הוא כבר ידאג לבצע בדיקה מעמיקה ויעזור לכם לקבל את מה שמגיע לכם. שיהיה בהצלחה!