מאי 25, 2024
זכויות תעסוקה פונדקאית

זכויות התעסוקה של אם פונדקאית

בדומה לנשים שנכנסות להיריון במטרה להביא ילד לעולם ולהקים משפחה, כך גם לאימהות פונדקאיות, מגיעות זכויות הקבועות בחוק. כידוע, אם פונדקאית נושאת ברחמה את עוברם של זוג שאינם מצליחים להיכנס להיריון בעצמם ובכך משמשת להם כאם נושאת, שנושאת את תינוקם עד ללידה, אשר אחריה נמסר היילוד להוריו הביולוגיים. החוק בישראל, מכיר באימהות הפונדקאיות ומבין שבעוד שמטרת ההיריון אינה לשם הרחבת המשפחה האישית, האם עדיין עוברת תהליכים פיזיים ונפשיים כמו בכל הריון אחר ולכן, היא גם זכאית לרוב הזכויות שניתנות לכל אישה בהריון בישראל. מרבית מהזכויות האלה, קשורות בנושא התעסוקה.

חופשת לידה

הזכות החשובה ביותר לרוב הנשים בהיריון, שכן זו הזכות שמאפשרת להן להישאר בבית לצד תינוקן וכן להחלים מהליך ההיריון והלידה. כאמור, במקרה של הליך פונדקאות בארץ, האם היולדת אמנם לא נשארת עם התינוק, אבל החוק מכיר בצרכיה להחלים מההליך ולכן היא זכאית לחופשת לידה בדיוק כמו כל אישה אחרת שעוברת לידה. תנאי חופשת הלידה, נקבעים בהתאם לוותק ולהיקף המשרה של היולדת במקום עבודתה.

שימור תנאי ההעסקה של היולדת

במהלך חופשת הלידה, אין המעסיק רשאי לקצץ את היקף המשרה ו/או לפגוע בשכרה של היולדת. איסורים אלה חלים על המעסיק גם בתוך 60 הימים שלאחר חופשת הלידה. היה והמעסיק מעוניין לשנות את היקף משרתה של היולדת או ל-פגוע בשכרה בתקופות האמורות, עליו לפנות בבקשה לעשות כן למשרד הכלכלה והוא עשוי לקבל אישור מהשר לפעולות אלה, אם יצליח להוכיח כי פעולות אלה נעשות ללא קשר בלידה ובחופשת הלידה.

הארכה וקיצור של חופשת הלידה

היולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה בחופשה נוספת ללא תשלום, כאשר אורכה של החופשה הנוספת אותה היולדת תהיה זכאית לקחת מחושבת בהתאם לוותק שלה בעבודה לפני הלידה. חופשת הלידה לא תקוצר, אלא אם היולדת ביקשה זאת מפורשות וכן עברו 3 שבועות לכל הפחות מיום הלידה. בנוסף, עם חזרתה מחופשת הלידה, היולדת תחזור לאותו התפקיד באותם התנאים שבהם הועסקה, לרבות שכרה ובמידה שהמעסיק לא יאפשר לה לחזור באותם התנאים, הוא עלול לשאת בדין של מעסיק שפיטר את היולדת בתקופה שבה היא מוגנת מפיטורים.

הגנה מפיטורים

כחלק מהליך הפונדקאות בישראל, האם הפונדקאית מוגנת מפיטורים בתקופות הזהות לכל אישה אחרת בהיריון – כלומר תקופת ההיריון, תקופת חופשת הלידה וכן 60 יום לאחר חופשת הלידה. בתקופת ההיריון ובחופשת הלידה איסור הפיטורים הוא מוחלט ולא ניתן לקבל אישור על פיטורים בתקופה זו. בכדי לפטר יולדת בתקופת 60 הימים שלאחר חופשת הלידה, חייב המעסיק לפנות למשרד הכלכלה ולספק הוכחות כי הפיטורים אינם קשורים בלידה ובחופשת הלידה וכן פרמטרים נוספים, כמו פשיטת רגל של העסק או סגירתו. פיטורים של יולדת ללא אישור שר הכלכלה, נחשבים לפיטורים שלא כחוק ובמקרים כאלה הפיטורים יבוטלו והעובדת תהיה זכאית לתבוע פיצויים בגובה שכרה והטבות שהיא זכאית להן.