מאי 25, 2024
דוח למס הכנסה שכירים

האם שכירים נדרשים להגיש דוח למס הכנסה?

רבים אינם יודעים זאת אולם גם שכירים מחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, לפחות במקרים מסוימים. באילו מקרים מדובר? מה אומר החוק בנושא? ומה היתרונות הצפויים מהתהליך?

על פי החוק היבש על כל אזרח במדינת ישראל לדווח על הכנסותיו באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ובו כל המידע הרלוונטי הנוגע לנישום לאורכה של שנת הכספים האמורה. למרות שרבים נוטים לחשוב כי שכירים פטורים מהגשת הדו"ח הנ"ל כיוון שהמעסיק אחראי לנכות עבורם את המס, בפועל לפי פקודת מס הכנסה במקרים מסוימים אין זה נכון וישנם אף שכירים אשר מחויבים בהגשת הדו"ח.

באילו מקרים על שכירים מוטל להגיש דו"ח למס הכנסה?

לפי פקודת מס הכנסה ישנם שכירים אשר מחויבים להגיש דו"ח שנתי, לרבות במקרים הבאים:

  • שכירים ששכרם השנתי עולה על 650 אלף שקלים
  • שכירים ולהם שליטה בחברה
  • שכירים אשר מחזיקים בנכסים בחו"ל ששווים עולה על 1.839 מיליון שקלים
  • שכירים אשר מכניסים סכום העולה על 337 אלף שקלים בשנה מדמי שכירות

באופן כללי – מדובר בשכירים ולהם ישנן הכנסות נוספות משמעותיות מלבד אותה משכורת חודשית שהם מקבלים מהמעסיק.

כיצד מגישים את הדו"ח?

את הדו"ח השנתי יש להגיש באמצעות טופס 1301 לאחד מסניפי מס הכנסה. עבור מי שאינו חייב להגיש דו"ח מקוון דרך האינטרנט מוטל להגיש את הדו"ח עד סוף חודש אפריל, בעוד שאלו שחייבים בדו"ח מקוון מקבלים דיחוי ויכולים להגיש את הדו"ח עד סוף חודש מאי. יש לציין כי אי הגשת הדו"ח במועד זו עבירה פלילית אשר בגינה יוטל עונש על העלמת מס הקבוע בחוק וכלה במאסר. כמו כן חשוב להקפיד על מילוי נכון של הדו"ח היות ודיווח שגוי או מטעה עשוי לגרום לנקיטת הליכים פליליים ומכך רצוי להימנע ככל הניתן. יש לציין כי למרות הכל ועל אף ה"חשש" מרשויות המס הגשת הדו"ח יכולה להתגלות כפעולה משתלמת ביותר אשר סופה קבלת החזרים כספיים.

קבלת החזרים כספיים

אנשים רבים מקדישים תשומת לב יתרה לחסרונות הטמונים בהגשת הדו"ח כגון להוצאות הנלוות לרואה החשבון וכן לפעולות הנדרשות כמו איסוף מסמכים, התעדכנות בלתי פוסקת בהוראות המס החדשות ועוד. עם זאת אלמלא הדו"ח ישנם כספים רבים אשר היו נשארים בקופת המדינה ולא מגיעים ליעדם, או יותר נכון לומר לכיסם של אותם שכירים. הגשת הדו"ח באופן תקני עשויה במקרים רבים להוביל להחזרי מס לתקופה של שש שנים אחורה רטרואקטיבית בתוספת ריבית והצמדה. זאת בעיקר בשל אי התאמות שמתגלות בעקבות הדו"ח השנתי בין ניכוי המס להכנסה השנתית.

שורה תחתונה

אי הגשת דו"ח שנתי עלולה להוביל להשלכות פליליות והגשתו במועד עשויה להוביל להחזרים כספיים משמעותיים. לכן מומלץ כי תכירו את הזכויות שלכם, כמו גם את החובות, על מנת שתוכלו ליהנות מכל היתרונות ולהימנע מבעיות מול רשות המיסים.