יולי 19, 2024
מה זה החזרי מס לשכירים

מילון מונחים פיננסיים

עולם הפיננסים והבנקאות מלא בטרמינולוגיה מורכבת ובז'רגון מיוחד. כדי לנווט בנוף המורכב הזה, חיוני להיות בעל הבנה מוצקה של מונחי המפתח והמושגים המשמשים בתעשייה. במאמר זה, אנו מציגים מילון מקיף של פיננסים ובנקאות, המספק הגדרות למונחים חשובים שנתקלים בהם בדרך כלל בתחומים אלה.

הכנסה נטו

סכום ההכנסה שנותר לאחר ניכוי כל ההוצאות, המיסים והעלויות האחרות. זה מייצג את הרווחיות של עסק או אדם פרטי.

הכנסה ברוטו

סכום ההכנסה הכולל את כל התשלומים, ההכנסות וההפקדות וכל זאת לפני שהורדו ניכויי חובה ורשות.

החזר מס

תהליך במסגרתו מתקבל כסף חזרה ממס הכנסה. יש שני סוגים של החזרי מס בהם, החזרי מס לשכירים והחזרי מס לעצמאיים. החזר מס יבוצע ישירות לחשבון הבנק עד 90 יום ממועד הגשת דוח החזר מס.

נכס

כל דבר בעל ערך שנמצא בבעלות אדם, חברה או ארגון, עם פוטנציאל לייצר הטבות כלכליות בעתיד.

איגרת חוב

מדובר על שטר חוב שניתן למכירה או לרכישה בשוק ההון והוא הונפק על ידי ממשלה או תאגיד.
יש כל מיני סוגים של איגרות חוב בהן, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות.

הון

משאבים פיננסיים שניתן להשתמש בהם ליצירת הכנסה או תשואה על השקעה. הון יכול להתייחס לכספים שהושקעו בעסק או לערך הכולל של הנכסים בניכוי ההתחייבויות.

דירוג אשראי

מדובר על ציון שניתן לאדם פרטי, חברות או מדינות, המעיד על היכולת שלהם לפרוע בזמן הלוואות.

נגזר פיננסי

מכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס בסיס או מדד. נגזרים כוללים אופציות, חוזים עתידיים ועוד.

מטבע חוץ

מדובר על מטבע של מדינה אחרת שמקובל לסחור בו בצורה בינלאומית. המסחר במטבע חוץ נעשה על ידי הבנקים וכמו כן על ידי גופים רשמיים כלכלים נוספים. הוא כולל קנייה, מכירה והחלפת מטבעות.

ריבית

כאשר אנו לוקחים הלוואה, יהיה עלינו לשלם סכום נוסף עליה המבוטא באחוזים. זוהי הריבית. למעשה, התשלום הכולל יהיה סך כל ההלוואה שנלקחה בתוספת ריבית שיש לשלם עליה.

הנפקה ראשונית

התהליך שבו חברה פרטית מציעה את מניותיה לציבור בפעם הראשונה והופכת לחברה בורסאית.

נזילות

הקלות שבה ניתן לקנות או למכור נכס או נייר ערך מבלי לגרום לשינויים משמעותיים במחיר.

קרן נאמנות

כלי השקעה מקצועי המאגד כסף ממספר משקיעים להשקעה בתיק מגוון של מניות, אג"ח או ניירות ערך אחרים.

תיק השקעות

אוסף של השקעות, כגון מניות, אג"ח ונכסים אחרים, המוחזקות על ידי אדם או ישות.

החזר על ההשקעה (ROI)

מדד לרווחיות או היעילות של השקעה, מבוטא באחוזים. הוא מחשב את הרווח או ההפסד שנוצר ביחס לעלות ההשקעה.

תנודתיות

התנודות במחיר או בערכו של מכשיר פיננסי או שוק. הוא משמש לעתים קרובות למדידת סיכון או תנועות מחירים פוטנציאליות.

כמה מילים לסיכום…

מילון זה סיפק רק הצצה קטנה לעולם הפיננסיים. כעת שאתם יודעים את המשמעות של המושגים שהוזכרו לעיל, אנחנו בטוחים שתוכלו לקבל החלטות מושכלות ולנהל ביעילות את ענייניכם הפיננסיים.